Návštěva Kostela sv. Mikuláše

 13.12.2019  Světlana Roubíčková

Dne 12.12. jsme se vydali na faru a do kostela. Pan farář Vladislav Brokeš si pro nás připravil moc zajímavý program, ve kterém jsme se dozvěděli například: proč a od kdy se slaví ADVENT. Co je adventní kalendář, věnec, barborky a mikulášská nadílka. A především jaký je smysl adventních tradic.

Druhou aktivitou bylo téma VÁNOCE a vyprávění vánočního biblického příběhu v lidových koledách. Co pro nás Vánoce znamenají.

Také si děti měly možnost vyzkoušet hraní na varhanách a seznámily se i s tím, jak varhany fungují.

Bylo to velice příjemné odpoledne a děti si odnesly nejen spoustu milých zážitků, ale i ponaučení a mnoho nových poznatků.