Distanční výuka ve třetí třídě 20. 11.

 20.11.2020  Mgr.Eva Adamcová

I v tomto týdnu distanční výuky zvládli všichni žáci třetí třídy vypracovat mnoho pestrých výukových aktivit, při kterých se dozvěděli nové poznatky, ale také zopakovali již zvládnuté učivo. V českém jazyce se děti seznámily s vyjmenovanými slovy po Z, pokračovaly ve čtení knihy do čtenářského deníčku a oživily si formy společenského chování. V matematice upevňovaly dosavadní znalost násobilky a pokračovaly s rozšiřováním tohoto učiva. Při aktivitě z prvouky si děti procvičovaly jednotky hmotnosti a pozorovaly, jak se mění jejich hmotnost v průběhu dne. Týden zakončily hravou aktivitou v rámci činnostní matematiky, při které „modelovaly“ pomocí reálných předmětů příklady na násobení a dělení. Třeťáčkům i jejich rodičům velmi děkuji za pečlivý a zodpovědný přístup k distanční výuce a na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak se dětem tento týden v jejich práci dařilo 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy