Nová opatření platná od 1. 3. 2021

 27.2.2021  Mgr.Marie Linhartová

Vážení rodiče, milí žáci,

 

    vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje od 1. 3. do 21. 3. osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků  1. a 2. ročníků základní školy.

 

 

Distanční vzdělávání bude poskytováno:

  • Žákům 1. – 9. ročníku
  • Dětem v mateřských školách, kterým je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci)

(v MŠ Korálek bude distanční výuka zahájena po skončení karantény)

 

 

Individuální konzultace

  • Je povolena osobní přítomnost žáků při osobních konzultacích.

            Doučování bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.

 

 

Školní družina

  • Školní družina je uzavřena

 

 

Školní jídelna

  • Všichni žáci od 1. – 9. třídy mají nárok na dotovaný oběd

 

  • Žáci 1. – 2. třídy – všichni žáci jsou odhlášeni. V případě zájmu o odebírání obědů do jídlonosiče je nutné se přihlásit u vedoucí ŠJ na t.č. 465 582475
  • Žáci 3. – 9. třídy – zůstává beze změn

 

  • Cizí strávníci – zůstává beze změn

 

 Obědy do jídlonosiče můžete odebírat (bočním vchodem) – od 11,00 hodin do 13,00 hodin. Při odebírání obědů je nutné dodržovat pravidla pro vstup do budovy, která jsou uvedena na dveřích.

 

 

Ošetřovné

  • Podle nových pravidel škola již  žádné potvrzení nevyplňuje.
  • Bližší informace najdete na stránkách cssz.cz – aktuální informace k ošetřovnému

 

 

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. Sledujte prosím média a webové stránky školy.

                                           Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví

                                                                                                                                                  Marie Linhartová