Rozvrhy hodin

1

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj 1 Čj 1 Tv1 Pč1
ÚterýČj 1 Mat 1 Vv1 Vv1
StředaMat 1 Čj 1 Prv1 Čj 1 Hv1
ČtvrtekČj 1 Mat 1 Čj 1 Prv1
PátekČj 1 Tv1 Čj 1 Mat 1

2

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj 2 Mat2 Hv2 Čj 2 Pč2 Vv2
ÚterýČj 2 Mat2 Prv2 Čj 2
StředaČj 2 Čj 2 Tv2 Mat2
ČtvrtekČj 2 Mat2 Prv2 Čj 2
PátekČj 2 Mat2 Tv2 Čj 2

3.A

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj 3 Mat3 Čj 3 Aj3
ÚterýMat3 Čj 3 Tv3 Prv3 Vv3 Pč3
StředaČj 3 Mat3 Čj 3 Aj3
ČtvrtekMat3 Čj 3 Hv3 Aj3 Prv3 Čj 3
PátekČj 3 Mat3 Prv3 Tv3

3.B

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj 3 Prv3 Hv3 Pč3
ÚterýMat3 Tv3 Aj3 Čj 3 Prv3 Čj 3
StředaČj 3 Mat3 Mat3 Prv3
ČtvrtekTv3 Aj3 Mat3 Čj 3 Vv3 Čj 3
PátekMat3 Čj 3 Aj3 Čj 3

4

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj4 Mat4 Vlas4 Aj4 A
Aj4 B
Pč4
ÚterýMat4 Čj4 Př4 Tv4 Hv4
StředaMat4 Aj4 A
Aj4 B
Čj4 Tv4
ČtvrtekČj4 Mat4 Př4 Aj4 A
Aj4 B
Aj4 A
Aj4 B
Čj4
PátekMat4 Čj4 Vv4 Vv4 Čj4

5

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj5 Čj5 Mat5 Vlas5 PnP A
Pnp B
PnP A
Pnp B
ÚterýMat5 Čj5 Hv5 Př5 Aj5 A
Aj5 B
StředaMat5 Aj5 A
Aj5 B
Vv5 Vv5 Čj5
ČtvrtekMat5 Tv5 Tv5 Čj5 Vlas5 Pč5
PátekČj5 Čj5 Mat5 Aj5 A
Aj5 B
Př5

6

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíVkz6 Čj6
Mat6
Př6 D6 Z6 Vv6 Vv6
ÚterýČj6 Mat6 Mat6 Aj6 A
Aj6 B
Tv6 D Tv6 D
StředaFy6 Př6 Aj6 A
Aj6 B
Pč6 A
Inf6 B
Inf6 A
Pč6 B
Pč6 A
Inf6 B
Inf6 A
Pč6 B
ČtvrtekAj6 A
Aj6 B
Čj6
Mat6
Čj6
Mat6
D6 Z6 Fy6 Hv6
PátekAj6 A
Aj6 B
Čj6
Mat6
Čj6 Čj6 Tv6 CH Tv6 CH

7

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj7 Fy7 Mat7 Mat7 D7 Nj7 A
Nj7 B
ÚterýMat7 Př7 Ov7 Čj7 Inf7 CH
Pč7 CH
Tv7 D
Inf7 CH
Pč7 CH
Tv7 D
StředaAj7 A
Aj7 B
Mat7 Z7 D7 Nj7 A
Nj7 B
ČtvrtekPř7 Mat7 Hv7 Fy7 Aj7 A
Aj7 B
Vv7
Míč7
Vv7
Míč7
PátekČj7 Čj7 Aj7 A
Aj7 B
Z7 Inf7 D
Pč7 D
Tv7 CH
Inf7 D
Pč7 D
Tv7 CH

8

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíOv8 Čj8 Aj8 A
Aj8 B
Mat8 Ch8 Tv8 D Tv8 D
ÚterýČj8 Mat8 Aj8 D8 Z8 Nj8
StředaFy8 Mat8 Mat8 Př8 Čj8 Hv8 Tv8 CH Tv8 CH
ČtvrtekAj8 Mat8 Ch8 Nj8 Z8 Vv8
Mič8
Vv8
Mič8
PátekD8 Př8 Fy8 Čj8 Čj8 Aj8

9

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíVkz9 Čj9 Mat9 B
Mat9 A
Ch9 Aj9 A
Aj9 B
Tv9 D Tv9 D
ÚterýOv9 Čj9 B
Čj9 A
Nj9 A
Nj9 B
Mat9 Vv9 Vv9
StředaAj9 A
Aj9 B
Čj9 B
Čj9 A
Hv9 Mat9 Mat9 Tv9 CH Tv9 CH
ČtvrtekAj9 A
Aj9 B
Fy9 D9 Př9
Míč9
Př9
Míč9
Z9
Pč9
Z9
Pč9
PátekD9 Ch9 Mat9 B
Mat9 A
Čj9 Čj9 Nj9 A
Nj9 B