Kariérový poradce

Informace o přijímacím řízení – II. a další kola – přehled o počtu volných míst naleznete zde

Počet přihlášek pro II. kolo je neomezený– přihlášky vydává Mgr. Z. Novotná (nyní platí 1 přihláška = 1 škola)

Odvolání pro první kolo posílejte na dané školy do 3 dnů od doručení informace (poštou) o nepřijetí.

 

Prijimaci_rizeni_2018_19 Stipendia_18 IPS leták ZŠ na web školyVzorové odvolání Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek od r. 2017-18Vzor vyplněné přihlášky 2018_2019Situace na trhu práce 2018

 

Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ – profesní testování COMDI

V průběhu tří školních roků bude naše škola zapojena do projektu „Rozvoj profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ pro kariérové poradenství na základních školách“. Díky tomu můžeme žákům 8. tříd nabídnout profesní testování v programu COMDI a následnou interpretaci výsledků proškoleným pracovníkem- výchovným poradcem.

Projekt je realizován za podpory MAS Orlicko, z.s..