Preventista

Metodik prevence  : Mgr. Kateřina Kulhavá, email : k.kulhava@zslibchavy.cz

Užitečné kontakty :

Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí n. O. : https://www.pppuo.cz/ , tel. : 465 521 296; 776 611 695 ,
email : info@pppuo.cz

Středisko výchovné péče – Mimóza: http://www.svp-mimoza.cz/rodice.html, tel.: 465 526 969, 737 568 228,
email: info@svp-mimoza.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínekhttps://spckaminek.websnadno.cz/ , tel. : 465 523 715,
email: spc.usti@seznam.cz

Kamin – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež :  http://kamin.klubexit.cz/kontakty/  , tel. : 778 724 126,
email : klub.kamin@gmail.com

Almathea – podpora pro rodinu a dítě: https://www.amalthea.cz/pobocka-usti-nad-orlici/

Linka bezpečí:  tel.: 116 111https://www.linkabezpeci.cz/

Mapa pomocných zařízení : https://www.ohrozenedite.cz/

Dětství bez násilí : https://www.detstvibeznasili.cz/

Poradna pro rodinu Pardubického kraje, pobočka v Ústí n.O.: https://poradnapardubice.cz/poradentstvi/ ,
tel.: 466 263 080, 603 273 948, email.: pardubice@poradnapardubice.czJak zvládnout návrat žáků do školy ? Pomůžou nové webové stránky :

Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Je určen ředitelům, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, ale také rodičům a vůbec všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách.

Podpora pro učitele : duševní zdraví žáků,       důležitá témata, videa, podcasty

Podpora pro rodičepodcasty, odkazy, videaAktuálně informace z organizace Amalthea, která má pobočku v Ústí nad Orlicí: 

1) V září 2021  se otevírá v Ústí nad Orlicí podpůrná skupinu pro děti ve věku 6-12 let, které se ocitly vlivem rozvodu či rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Nabízí dětem místo, kde mohou sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Při práci se skupinou využívají různé techniky a pomůcky, které dětem umožňují zpracovat náročná témata formou hry, pomáhají se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout.
Bezplatný program vedou dva průvodci. Ti se budou s dětmi potkávat jedenkrát týdně na 90 – 120 min. Celkem proběhne 12 setkání. Zájemci se mohou hlásit už nyní.

Více informací naleznete na webové stránce: https://www.amalthea.cz/detska-podpurna-skupina/

2) Rodičům zároveň nabízí mimosoudní způsob řešení sporů – rodinnou mediaci, kde do procesu zapojují děti starší šesti let.                                Více zde: https://www.amalthea.cz/mediace-a-detske-skupiny/


 


PPP v UO hledá spoluautory pro Deník týhle doby aneb offline v online …. podobnější informace naleznete zde

Kdo se zapojí??? Jak co nejlépe ustát nekonečnou distanční výuku?

Děti určitě patří mezi velké hrdiny této doby. Jestli to vše ustojí a začnou dál fungovat normálně, tak to bude úžasné. Fandíme rodičům a všem, kteří se dětem věnují, jen ať to vydrží.

Doporučení pro rodiče a žáky na I. stupni 

 • Snažte se o to, aby se děti doma učily pravidelně.
 • Buďte jim nápomocní při přípravě pracovních sešitů, učebnic, pomozte jim pochopit zadání, zkontrolujte s nimi jejich práci (ale nemusíte u nich sedět celou dobu).
 • Připravte dětem klidné pracovní prostředí- psací stůl a vhodná židle jsou samozřejmostí, puštěná televize či rádio, povídavá kamarádka nejsou těmi nejvhodnějšími společníky.
 • Motivujte děti k samostatné práci a za jejich snahu je odměňte- mnohdy stačí pochvala, pohlazení, ale ani zmrzlinový pohár není na škodu :-).
 • Dětem by mělo být umožněno dodržovat během výuky přestávky, pitný režim, měly by se nasvačit, proběhnout venku.
 • Tolerujte dětem nedostatky a nekárejte je za chyby. Právě jimi se děti mohou ledacos naučit.

Doporučení pro rodiče a žáky na II. stupni

 • Žák na druhém stupni by už měl být zcela samostatný. Dovede se sám orientovat v rozvrhu, pokynech vyučujících, nicméně pokud bude potřebovat Vaši pomoc či radu, buďte mu k dispozici. To ale neznamená, že zadanou práci za svého potomka budete dělat vy.
 • Měli by jste mít přehled o tom, co Vaše dítě vypracovalo, čím se zabývalo, projevujte zájem o jeho školní činnost, nechte dítě, ať Vám vypravuje na čem pracovalo, co ho bavilo, jestli něčemu zasmálo, co se podařilo, ale i co se nedařilo, jak si s problémem poradilo… Dětem stačí jen sdílet své pocity, chtějí mít možnost někomu se svěřit, často stačí je jen vyslechnout 🙂 .
 • Odevzdávané práce určitě nemusíte kontrolovat (mohli by jste přijít o rozum 🙂 ), to nechte na nás pedagozích. Zpětnou vazbu můžete vidět v Bakalářích nebo požádejte dítě o nahlédnutí do emailu.
 • Stejně jako u prvního stupně platí i u starších žáků pravidelnost. Není dobré nechávat odevzdávání práce na poslední chvíli. Nejlepší je, když dítě pracuje dopoledne podle rozvrhu a má zbytek dne na odpočinek a relaxaci.
 • I u žáků druhého stupně platí dodržování přestávek, pitného režimu, svačin. Je fajn, když se během výuky protáhnou, doporučené je správné sezení u pracovního stolu, v prostředí, kde mají žáci klid na práci.
 • Je třeba mít své starší děti pod zvýšeným dohledem. Přece jen volný čas nabízí řadu rizik, ať už jde o konzumaci alkoholu, tabáku, návykových látek, anebo potulování se na neznámých místech.
 • V neposlední řadě je důležitá podpora a pochopení, vždyť Vaši potomci přišli o své volnočasové aktivity, o kontakt s vrstevníky a kamarády, distanční výuka je náročná a pro některé žáky velmi zatěžující a dlouhá.

Přeji mnoho sil, pevné zdraví a spoustu trpělivosti s celou zatěžující situací.
K.Kulhavá


Preventivní programy se časově trefily

Po návratu z distanční výuky absolvovali žáci z 4., 5.A a 5.B třídy preventivní program, který se věnoval bezpečném pohybu na internetu. Toto téma rezonuje v současné situaci, kdy žáci během výuky z domova používali internet ve větší míře než při prezenčním studiu.

Žáci objevovali skrytá nebezpečí v online prostředí, učili se, jak se chránit a jak být opatrní zejména na sociálních sítích, hravou formou si trénovali, jak v nepříjemných situacích jednat a na koho se obrátit a diskutovali o vlastních zkušenostech.

K.Kulhavá, prosinec 2020


Školní krizový plán při výskytu šikany pro rodiče Školní krizový plán při výskytu šikany pro žáky