Mgr. Martina Javůrková

 

 

Rozvrh hodin

-0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
PondělíČj5
5
Čj5
5
Mat5
5
Vlas5
5
ÚterýMat5
5
Čj5
5
Př5
5
Aj5 B
5
StředaMat5
5
Aj5 B
5
Vv5
5
Vv5
5
Čj5
5
ČtvrtekMat5
5
Tv5
5
Tv5
5
Čj5
5
Vlas5
5
PátekČj5
5
Čj5
5
Mat5
5
Aj5 B
5
Př5
5

 

Školní rok 2018/2019 – 5. ročník

Celoroční hra „Emoji na cestách“. Během letošního školního roku bude opět fungovat kulturní deník, kam si žáci zapisují své výlety, kulturní akce, cestování s naším maskotem třídy a také četbu. Za každý zápis do deníku a jeho odprezentování před třídou lze získat jedničku.

První kontrola zápisu četby – 19. 10. (minimálně 1 kniha za období září – říjen).

Druhá kontrola zápisu četby – 19. 12. (minimálně 1 kniha za období listopad – prosinec).

Třetí kontrola zápisu četby – 19.2. (minimálně 1 kniha za období listopad – prosinec).

 

 • Lze využít možnost žolíků (celkem 3 na pololetí). Žolíka nelze uplatnit na velké písemky.

Od 17.10.2018 platí systém zápisu zapomínání pomůcek a DÚ – je důležité si hlídat jednotlivé předměty, pokud již žák vyčerpal 3x zapomenutý DÚ – musí si již pečlivě hlídat zapomínání do konce 1. pololetí! Pokud nastane situace, že žák zapomene již 4. domácí úkol do stejného předmětu – jedná se o napomenutí třídního učitele!

 

AKTUALITY NAŠÍ TŘÍDY:

 • projekt Abeceda peněz – Vážení rodiče, 5. třída je zapojena do projektu Abeceda peněz, který organizuje Česká spořitelna Ústí nad Orlicí. Dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na osobní schůzku, která se bude konat v úterý 12.2.2019 v 16:00 hodin v učebně 4. třídy (stará obudova, vedle naší třídy). Podrobně vám vysvětlím princip a průběh celého projektu, jehož závěrem bude prodejní jarmark v prostorách České spořitelny na náměstí v Ústí nad Orlicí dne 24.4.2019. Jednou z hlavních myšlenek této akce je spolupráce školy a rodiny, a proto budu ráda, pokud vám to vaše časové možnosti umožní, když se dostavíte v hojném počtu :-). Předem děkuji, Martina Javůrková.

 

TÝDEN 14. – 18. 1. 2019 :

PO 

 • 1. hodina – VL – test slepá mapa – státy Evropa
 • 2.-4. hodina – preventivní program na téma Kyberšikana (tato informace žákům nebyla v pátek sdělena, jedná se o akci na poslední chvíli – s sebou tento den nemusí mít pomůcky na M, ČJ)
 • odpolední vyučování – normálně podle rozvrhu

ÚT 

 • PŘ – test Vesmír
 • M – odezdat DÚ (prac. sešit)

ST 

 • 1. hodina – M – čtvrtletní písemná práce

ČT  

 • ČJ – diktát (vyjmenovaná slova)
 • VL – test hlavní města států Evropa

PÁ 

 • ČJ – čtvrtletní písemná práce (lze procvičovat z UČ s. 109 – 110)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

DÚ_ Vánoce

Pololetí – obsah písemek – český jazyk, matematika

prac.list – planety – PŘ – příprava na test 11.1.2019

Vesmír  – PŘ – Vesmír – výpisky

výpisky_Evropa – VL – Evropa – výpisky

8.1. M – PS 20/5, ČJ – zopakovat slovní druhy

10.1. M – PS 13/3,7 dodělat (celkem 4 příklady)

14.1. Vl – slepá mapa státy Evropy  https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

15.1. Př – test – Vesmír

16.1. M – čtvrtletní pís.práce

17.1. Vl – test – hlavní města – státy Evropy https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

18.1. Čj – čtvrtletní pís.práce

Žáci, kteří chybí/jsou dlouhodobě nemocní: jejich povinnost je od spolužáků zjistit a doplnit probrané učivo.

 

68. ročník MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY – I. kolo kategorie Z5 (5. třída).  – z naší třídy se zúčastňuje 6 žáků (David, Kryštof, Verča, Jolanka, Adélka B., Sárka B.). Do dalšího kola postupují: David, Verča, Sára, Jolanka.

Žáci, kteří mají v plánu Gymnázium – prosím, kontaktuje p. uč. Novotnou (II. stupeň ZŠ). Případné dotazy směřujte na ni. Děkuji.

VÁNOČNÍ JARMARK – moc děkujeme všem rodičům, rodinám i dětem za aktivitu a pomoc při jarmarku. Žáci 5. třídy si vydělali nádhernou částku 6 004Kč,- . Tuto částku investujeme do školního výletu (Praha, červen).

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI u nás ve třídě: 5.12.2018

VÁNOČNÍ LES

UČIVO:

ČJ – příprava na písemnou práci (procvičování učiva) + slovní druhy (podstatná jména)

M –  příprava na písemnou práci (procvičování učiva) + písemné násobení trojciferným činitelem

AJ – 3. lekce – dny v týdnu, hodiny, denní režim

– podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný, polární), moře a oceány, botanické a zoologické zahrady

VL – státy a hlavní města (Evropa)

 

ZÁŘÍ – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 3.-7.9. Sběrový týden
 • 5. 9. Beseda o včelách, tělocvična (zdarma)
 • 10.9. Mám chytré tělo, 9:00, tělocvična, 45,- Kč (z třídního fondu)
 • 11.9. AJ – spojené skupiny (Javůrková)
 • 14.9. Ukázková hodina florbalu – tělocvična, 4. hodina
 • 17.9. Divadlo „Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka“ v  10:00,tělocvična, 45,- Kč (z třídního fondu)
 • 17. – 21.9. – Barevný týden
 • 20.9. Do lesa s lesníkem 8:00 – 12:00, České Libchavy, 4.+5. třída, bus odjezd 8:00 od školy (zdarma)
 • 20.9. Třídní schůzky 16:00
 • 24.9. Pnp (práce na počítači) – supluje Javůrková
 • 25.9. Žabák 9:00
 • 24.-28.9. Sběrový týden

ŘÍJEN- AKCE 5.TŘÍDA:

 • 4.10. Štafetový běh E.Zátopka o putovní pohár 9:00, 4.+5.třída, umělka
 • 5. 10. Výuka do 11:30 (odpadá poslední vyučovací hodina).
 • 19. 10. Kulturní deník – kontrola zápisu 1. knihy
 • 22. – 26. 10. Projektový týden
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 • 31. 10. Halloween (třídní akce) – projektový den, výuka podle rozvrhu, žáci MOHOU přijít v maskách na téma Halloween

LISTOPAD – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 5. 11. Bobřík informatiky (p. uč. Řehounková)
 • v týdnu 5. – 9.11. Čtvrtletní písemné práce (M, Čj)
 • 13. 11. Klasifikační porada – 1. čtvrtletí
 • 15. – 22.11. Podzimní triády
 • 21.11. Divadlo – Ústí nad Orlicí vybíráme 60,-Kč (třídní učitelce)
 • 22.11. konec prvního kola matematické olympiády
 • Gymnastická soutěž – přesunuta na začátek prosince

PROSINEC – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 3.12. v 17:30 Slavnostní rozsvícení vánočních stromů a betlému + zpívání u školy, sraz dětí v 17:20, 5. ročník zpívání – celá třída
 • 4. 12. Vánoční jarmark 15:30 – 19:00
 • 5. 12. Mikuláš a čerti ve škole
 • 13. 12. Program Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí na téma „Líbí, nelíbí“ 4. – 6. vyučovací hodina
 • 14.12. Gymnastická soutěž
 • 18.12. Vánoční koncert v kostele
 • 19.12. Kulturní deník – kontrola zápisu 2. knihy
 • 20.12. Vánoční les
 • 21.12. Třídní besídka – rozdávání dárečků, vánoční posezení
 • od 22.12. volno – žáci do školy 7.1.2019

LEDEN – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 3. – 4.1. Ředitelské volno (školení pedagogů)
 • 14. – 18.1. písemné práce M, Čj
 • 22.1. Klasifikační porada (pololetí)
 • 23.1. Javůrková (školení)
 • 25.1. Javůrková – nepřítomnost (suplování: 1.-3.hodina Roubíčková/Vítková), AJ – Kulhavá, Př – Kalousová
 • 28.1. Javůrková – nepřítomnost (suplování: Roubíčková/Vítková)
 • 31.1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR – AKCE 5.TŘÍDA:

 • Vaříme na přání 5. třídy
 • 1. 2. Pololetní prázdniny
 • 4. – 8.2. Jarní prázdniny
 • 12.2. Schůzka pro rodiče – Abeceda peněz, 16:00 (Javůrková, Linhartová)
 • 14.2. Javůrková (školení)
 • 15.2. Návštěva pobočky České spořitelny Ústí nad Orlicí (Javůrková, Kalousová), 10:00-12:30

BŘEZEN – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 7.3. Javůrková (školení)
 • 15.3. Recitační soutěž 10:00 (5 žáků z každé třídy)
 • 28.3. Javůrková (školení)

DUBEN – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 2.4. Klasifikační porada (3. čtvrtletí)
 • 3.4. Pěvecká soutěž na 1. stupni 10:00
 • 9.4. Javůrková (školení)
 • 9. – 16.4. Jarní triády
 • 18. – 22. 4. Velikonoční prázdniny
 • 23.4. Javůrková (školení)
 • 24.4. Abeceda peněz – jarmark, Ústí nad Orlicí – Česká spořitelna
 • 26.4. Den Země

KVĚTEN – AKCE 5.TŘÍDA:

 • 2.5. Projektový den „Den Evropy“
 • 6.5. Javůrková (školení)
 • 21.5. – štafetové běhy na 1. stupni 9:00
 • 21.5. Javůrková (školení)

ČERVEN – AKCE 5.TŘÍDA:

 • školní výlet – do Prahy (termín a program prozatím není naplánovaný)
 • 3.6. Den dětí
 • 6.6. Javůrková (školení)
 • 10.6. nácvik v divadle –  Netradiční setkání
 • 11.6. Netradiční setkání
 • 12.6. Ředitelské volno
 • 18.6. Klasifikační porada (konec školního roku)
 • 20.6. Javůrková (školení)
 • 24.6. Atletický trojboj 8:00
 • 26.6. Dopravní výchova
 • 27.6. Pohádkový les
 • 28.6. Vysvědčení

 

Procvičování učiva online:

https://www.umimefakta.cz/

http://skolakov.eu/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.pravopisne.cz/

https://www.umimematiku.cz/


 • Žabák (skok do dálky) – v kategorii 4. + 5. třída dívky: 1. místo Sára B. (290 cm), 2. místo Šarlota R. (274 cm), 3. místo Lucie Ř. (267 cm);  v kategorii 4. + 5. třída chlapci: 2. místo Petr J. (310 cm)
 • Běh na 60 m – 1. Jolanka P. (10:81 s), 2. David V. (10:96 s), 3. Adélka K. (10:98 s), 4. Janička P. (11:10 s), 5. Kája V. (11:22 s)
 • Bobřík informatiky – z 23 žáků získali 8 bobříků: Adéla Benešová, Veronika Dolečková, Tereza Hodrová, Eva Jiřelová, Sabina Krýzlová, Kryštof Suchomel, David Vacek a Tomáš Voleský
 • Gymnastická soutěž – jednotlivci: 1. místo Lucka Ř. , skupiny: 1. místo Šája+Jolanka+Adélka B.+Lucka Ř., 2. místo Kája V.+Janča P.
 • Matematická olympiáda – postupují: David, Jolanka, Sára B., Verča