Zápis do 1.třídy

 26.1.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

     Od 14 hodin přicházeli budoucí prváčci se svými rodiči k zápisu do 1.třídy. Tématem letošního zápisu byla zvířátka – děti si v náručí přinášely svého plyšového mazlíčka a zvířátka v podání žáků 5.třídy je provázela celým pobytem ve škole.

V první třídě, kterou navštívily, předvedly děti své dovednosti – namalovaly postavičku, vybarvovaly si omalovánky a mohly si pohrát se stavebnicemi. Dětem se zde věnovala paní učitelka Šedová a paní učitelka Bédi.

Ve druhé třídě už předvedly, pod vedení paní učitelky Martincové a paní učitelky Krummer, své vědomosti z oblasti matematické a jazykové.

Zápis zakončily u paní ředitelky. Rodiče obdrželi na základě žádosti Rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do 1.třídy a dále seznam pomůcek v hodnotě 200 Kč, které zakoupí škola. Děti si odnášely spoustu dárků, které pro ně vyrobili žáci vyšších ročníků, symbolický klíč od školy a tašku plnou vitamínů od firmy Fruit Svitavy.

Zapsáno bylo 19 dětí. Třídní učitelkou prváčků ve školní roce 2009/2010 bude paní učitelka Eva Krummer.

                                                                                                                         Marie Linhartová