Přejít na obsah

Týden Země na 1.stupni

 19.4.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Žáci z 1. až 5. třídy byli rozděleni do 5 skupin, ve kterých se každý den scházeli k plnění zajímavých úkolů zaměřených k poznávání a ochraně naší přírody.

Stanoviště

1. Zmatený les – co do lesa nepatří a jak se správně chovat v přírodě

2. My i zvířata vnímáme všemi smysly – potravinové řetězce

3. Svět ptáků na planetě Zemi – druhy ptáků a jejich přirozené prostředí

4. Třídění odpadu – jak správně třídit

5. AZ kvíz – poznávání rostlin a živočichů

Děti se dozvěděly hravou formou důležité informace, které využijí v běžném každodenním životě. Týden se nám všem vydařil.

Eva Krummer

Zuzana Šedová