22.4. – Ekologický den

 21.4.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve středu se na druhém stupni koná tzv. „Ekologický den“ – žáci, rozděleni do skupin, se budou celé dopoledne účastnit netradiční výuky zaměřené na ekologii.
! VYUČOVÁNÍ KONČÍ VE 12:25 HOD. !