Přejít na obsah

Pobyt žáků ZŠ a MŠ Libchavy v Ekocentru Oldřichov

 1.10.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

 


V týdnu od 19.10. do 23.10. 2009 se uskuteční pobyt žáků 6. třídy naší školy v Ekocentru Oldřichov v Hájích – středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STREVLIK). Týdenního ekologicko – výchovného programu se zúčastní 17 žáků naší školy. Část nákladů na jejich pobyt bude hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jedná o 73 % pobytových nákladů. Škola podávala prostřednictvím zřizovatele – Obec Libchavy grantovou žádost v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2009, se žádostí uspěla a byla jí přidělena částka 25 000,- Kč.

Během pobytu v SEV budou žáci a učitelé rozvíjet své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí. V přírodovědné laboratoři zažijeme netradiční poznávání přírody. Bloková výuka umožní poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího porozumění environmentálních souvislostí. Věříme, že při pobytu lépe poznáme přírodu i sebe navzájem, protože součástí celého programu jsou také aktivity zaměřené na stmelení nově vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy.