Přejít na obsah

Exkurse na obecním úřadu- 3. třída

 22.10.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 23. 10. jsme navštívili náš obecní úřad. Děti se mohly seznámit  s prostory obecního úřadu. Prohlédly si pracovnu starostky pí Hodovalové a pracovnic úřadu. Nakoukly do zasedací místnosti a viděly i jednací místnost, kde obdivovaly kolébku připravenou pro vítání občánků. Nakonec jsme se podívali do obecní knihovny.  Obecním úřadem nás provázela p. Řeháková,  jež nás poutavým způsobem seznámila i s náplní práce obecního úřadu,  které bychom tímto chtěli poděkovat.

                                                                                           Mgr. Radka Kulhavá