Přejít na obsah

Beseda s p. Urbanem

 9.11.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 9. 11. a 10. 11. proběhla ve třetí třída přednáška regionálního historika p. Urbana, jenž nám zajímavým způsobem vyprávěl o vzniku a osidlování naší obce, to bylo první téma, a o významných historických stavbách v naší vsi, to bylo druhé téma.Děti přednášky zajímaly a líbily se jim. Pan Urban nám také slíbil, že s námi půjde  na kopec Hůrka, až počasí dovolí. Kdo ví, třeba budeme mít štěstí a potkáme i dobrého skřítka, který se jmenuje Lichwer Pepi. Půjdeme se podívat i do kostela sv. Mikuláše. Už nyní se žáci těší,  že se dozví mnoho zajímavého a nového o této dominantě vesnice. Jsme rádi, že tu máme tak obětavého a fundovaného odborníka na minulost, jenž svou spoluprací se školou hledí i do budoucnosti.