Prohlídka kostela sv. Mikuláše

 26.11.2009  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek dne 27. 11. 09 se žáci třetí třídy za doprovodu pana Urbana, pana faráře  Brokeše a pana kostelníka Horníčka zúčastnili prohlídky libchavského kostela. Seznámili se s prostory objektu,  s jeho historii a významem. Na závěr prohlídky si děti zkusily zazpívat na kůru, zahrát na varhany i šlapat na měchy, které je poháněly.

                                                                                                                                      Radka Kulhavá