Vycházka do zimní přírody

 17.1.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Vycházky se zúčastnili žáci 1.,2.,3. a 5. třídy. Náplní tohoto dne bylo seznámit žáky s nejznámějšími stopami domácích a lesních zvířat v okolí Libchav. Aby měli žáci nějaké teoretické znalosti, naučili se rozeznávat stopy již před vycházkou. Jako pomůcky jim posloužily ukázky zvířecích stop a obrázky v knihách a encyklopediích. Počasí nám během celé akce přálo a i sněhu bylo dost . Pro zvířátka si děti také přinesly krmení (mrkev, jablka, sušené pečivo, plody) a vše jim zanechaly pod stromy.

Zdenka Martincová, Eva Krummer