Přejít na obsah

Den otevřených dveří a ZÁPIS

 3.2.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Stalo se již tradicí, že pozveme naše budoucí školáčky, pani učitelky a rodiče do školy na Den otevřených dveří.

Na tuto návštěvu se vždy připravuje a těší celý I.stupeň, nejvíce však naši prváčci. S paní učitelkou Evou Krummer předvedli dětem z mateřských školek jak umí číst, počítat, své mladší kamarády vzali k sobě do lavic, vysvětlili jim, co musí mít nachystané na stole, co k čemu slouží a co jsou to domácí úkoly. Děti si vyzkoušely psaní na tabuli a dostaly i svůj první domácí úkol.

S první třídou jsme se rozloučili a postupně jsme navštívili ostatní třídy z I.stupně. V každé třídě na děti čekalo překvapení – krátký program nebo ukázka učení a malý dáreček. Nejvíce děti zaujala pohádka O Sněhurce, kterou si pro ně nacvičili žáci 5.třídy.

Po náročném dopoledni uvítaly  děti malé pohoštění ve školní jídelně – čaj a pomeranč. Na závěr jsme si zamávali a všichni předškoláci se už těšili do svých školek na dobrý oběd.

 

ZÁPIS

Ve čtvrtek 4.2.  nás budoucí školáci navštívili znovu, tentokrát za doprovodu rodičů a někdy i mladších nebo starších sourozenců.

Postupně si prošli 3 třídy, do kterých je uváděli naši klauni :

– v první třídě si s dětmi povídaly pani učitelky o oblíbené knížce, kterou si měly přinést k zápisu, namalovaly pohádkovou postavičku a ve volné chvíli si mohly vymalovávat obrázky. Rodiče vyplnili Žádost o přijetí do 1.třídy.

– ve druhé třídě předvedly děti své vědomosti jazykové – poznávaly pohádky, zvířátka, recitovaly básničku a ukázaly, jak umí stříhat  a vystříhovat, matematické – určovaly geometrické tvary, barvy, čísla a číselný počet

– zápis uzavřela návštěva u paní ředitelky. Rodiče obdrželi Rozhodnutí o přijetí jejich syna/dcery, seznam pomůcek v hodnotě 200,- Kč, které hradí škola, seznam pomůcek, které si zakoupí sami, a dále seznam zásad – co by mělo dítě zvládnout před vstupem do školy. Děti si vybíraly ze spousty dárečků, které pro ně vyrobili žáci z I. a II.stupně, dále dostaly tašku s ovocem, kterou věnovala firma Fruit a na krk si zavěsily symbolický klíč od školy.

Zapsali jsme 23 dětí, 15 chlapců a 8 děvčat. Už se na Vás moc těšíme 

fotografie ze zápisu: picasaweb.google.com/zs.libchavy/Zapis#

                                                                       Marie Linhartová