Návštěva u včelaře a ekxurze ve výrobně čajů

 30.3.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 31. 3. byla třetí třída na návštěvě u pana Rejmana, známého libchavského včelaře. Ten byl tak laskav, že dětem povyprávěl o společenství včel a o jejich významu pro přírodu. Ukázal žákům pomůcky včelaře a stroj na stáčení medu. Také jsme se mohli podívat dovnitř úlu, jelikož bylo velmi chladno a včely nevylétávaly z česen. Pak jsme šli na ekxurzi do Apotheky – výrobny čajů. Zde si žactvo mohlo projít provoz a seznámit se s jednotlivými fázemi výroby. Nejvíce je asi zaujaly balící stroje u výrobní linky. Tímto bych chtěla poděkovat jak panu Rejmanovi, tak vedení firmy Apotheka,  za to, že svůj čas a znalosti věnovali dětem.