Projektový den – Školní informační centrum

 20.4.2010  ZŠ & MŠ Libchavy
Ve středu 21.dubna 2010 proběhl na naší škole 1.projektový den v rámci projektu Školní informační centrum.
Do provozu byla uvedena nově zřízená učebna Školního informačního centra vybavená interaktivní tabulí , počítačovou technikou, fotoaparátem, videokamerou, knihami a mapami, kde bude probíhat část aktivit žáků zapojených do projektu.
V průběhu dne prezentovali žáci 4. a 9. třídy výstupy ze dvou uskutečněných expedic – do Ústí nad Orlicí, libchavských firem a po stopách energie. Každá třída přistoupila k prezentaci nově nabytých vědomostí a zkušeností jinou formou, obě se svých úkolů zhostily na výbornou. Spolužáci z jiných ročníků, učitelé, rodiče a pozvaní hosté mohli vidět, jak čtvrťáci a deváťáci dokázali využít vědomostí a dovedností při plánování, průběhu a vyhodnocování expedic i při prezentacích.
Fotografie z projektového dne naleznete zde: picasaweb.google.cz/zs.libchavy/ProjektovyDenSic

Prezentace žáků 9.třídy naleznete na naší webové stránce v sekci ŠKOLA – ŠIC PROJEKT ESF.

Veronika Vaňousová, koordinátorka projektu