Přejít na obsah

Exkurze do Pardubic – 3.třída a 7. třída

 26.4.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 27. 4. se konala plánovaná exkurze do Pardubic, které se zúčastnily děti z třetí a ze sedmé třídy. Třetáčci si prošli Zelenou bránu vedoucí k Perštejnskému náměstí, kde vyhledali radnici a dům U Jonáše. Pak se vydali směrem k Zámku, aby si prohlédli expozici Příroda středního Polabí a následně i výstavu hraček a autíček.  Pak si odpočinuli a proběhli v parku.  Sedmá třída zatím prošla naučnou stezku Viléma z Perštejna a pak také absolvovala výukový program v Přírodovědném muzeu. Společně jsme šli na loď Arnošt, kde jsme poobědvali   během vyhlídkové plavby. Pak už byl čas na návrat domů.  Tak tak že jsme stihli zakoupit dárečky v podobě pardubického perníku jako vzpomínku na vydařený výlet. Veliké poděkovámí patří rodičům, paní Frimlové , paní Hamanové a panu Boštíkovi, kteří pomohli s dozorem v průběhu výletu.