Beseda se Policií ČR

 7.5.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Tento den navštívila 2. třídu mluvčí Policie ČR por. Lehká z Ústí nad Orlicí. Společně se žáky besedovala o projektu AJAX, na kterém žáci pracují v průběhu celého školního roku. Dále pak hovořili na téma Moje kolo a dopravní značky. Na závěr besedy ji žáci předali výtvarné práce a příběhy, které napsali na probírané téma AJAX – Můj kamarád.
Zdenka Martincová