Sběr papíru – konečné výsledky

 30.6.2010  ZŠ & MŠ Libchavy
V letošním školním roce jsme sesbírali a odevzdali k recyklaci 8 141 kilogramů starého papíru. Průměr na jednoho žáka školy tak činí 51 kg. Za odevzdaný papír jsme dostali 7 774,- Kč. Odměny v soutěžích získali žáci na 1. až 5. místě z 1. stupně a na 1. až 3. místě z 2. stupně. Peněžní poukázky získaly 1., 2., 5., 3. a 7. třída. O způsobu jejich využití si rozhodne třída sama po domluvě s třídním učitelem. Na odměny bylo využito celkem 2 873,- Kč.
Na podporu 12 letého chlapce z Indie Rubena Raje jsme do programu Adopce na dálku ze sběru papíru přispěli částkou 3 050,- Kč.
Zbylé peníze, tedy 1 851,- Kč budou, společně s částkou 1 215,- Kč, kterou jsme získali za sesbíranou sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, využity k doplnění vybavení školy. O využití rozhodne pedagogická rada v září.
Od září ve sběru papíru pokračujeme a nadále můžete ve škole odevzdávat vybité baterie a drobná elektrozařízení. I jejich odevzdáním pomůžete škole získat zajímavé věci pro vylepšení školního prostředí. Sbírat budeme opět i sušenou kůru.
Větší množství papíru můžete do školy dovést i mimo sběrové týdny, po telefonické domluvě s p.uč. Kulhavým – 465582203.
 
Pořadí soutěže na naší škole:určuje se podle průměru na jednoho žáka třídy, v závorce je celkové množství odevzdané třídou
Třídy:
 
1. stupeň                                                              2. stupeň
1. 1. třída 96,8 kg (1549)                                   1. 7. třída  45,2 kg (950)
2. 2. třída 74,4 kg (1414)                                   2. 6. třída  32,4 kg (518)
3. 5. třída 73,6 kg (1104)                                   3. 9. třída  23,4 kg (422)
4. 3. třída  72,0 kg (1728)                                  4. 8. třída   9,9 kg (247)
5. 4. třída  12,3 kg (209)                                       
 
 
Jednotlivci:
 
1. stupeň                                                                2. stupeň
1. Lukeš Michal 5.tř. 1003 kg                             1. Horníček Tomáš 6.tř. 210 kg
2. Tesařík Jakub 3.tř. 642 kg                              2. Zahradník Marek 7.tř. 202 kg
3. Motyčka Matěj 3.tř. 617 kg                               3. Přemek Pernica 9.tř. 182 kg
4. Marčíková Sabina 1.tř 595 kg                         4. Janďourková Pavla 6.tř 153 kg
5. Velínská Kateřina 2.tř. 548 kg                        5. Čada Mirek 8.tř 137 kg
 
PRVNÍ SBĚROVÝ TÝDEN 20.9. – 24.9.