Přejít na obsah

Pobyt žáků ZŠ a MŠ Libchavy v Ekocentru Oldřichov

 5.9.2010  ZŠ & MŠ Libchavy
V týdnu od 6.9. do 10.9. 2010 se uskutečnil pobyt žáků 6. třídy naší školy v Ekocentru Oldřichov v Hájích – středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STREVLIK). Týdenního ekologicko – výchovného programu se zúčastnilo 20 žáků naší školy. Část nákladů na jejich pobyt byla hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jedná o 75 % pobytových nákladů. Škola podávala prostřednictvím zřizovatele – Obec Libchavy grantovou žádost v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2010, se žádostí uspěla a byla jí přidělena částka 30 000,- Kč.
Během pobytu v SEV rozvíjeli žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí. Veškerá výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde žáci ověřovali své čerstvě nabyté znalosti v konkrétním pozorování a názornou činností. Bloková výuka umožnila poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího porozumění environmentálních souvislostí. Při pobytu jsme lépe poznali nejen přírodu, ale i sebe navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na stmelení nově vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy.