Přejít na obsah

Školská rada

 11.11.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Výsledky voleb do školské rady :

odevzdáno bylo 133 platných hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů záskali :

p. Jindřich Kaplan     86 hlasů

pí Soňa Charvátová   79 hlasů

Oběma jmenovaným blahopřejeme ke zvolení a p. Petrovi a p. Šmétkovi děkujeme za kandidaturu a ochotu spolupracovat se školou.

 

Složení školské rady :

zástupci rodičů     –  pí Soňa Charvátová,    p. Jindřich Kaplan

zástupci školy     –    pí Zuzana Šedová,       p. Petr Kulhavý

zástupci obce   –        p. Aleš Motyčka,         p. Daniel Videnský