Přejít na obsah

Exkurze do firmy Rieter CZ

 8.12.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 9. prosince se žáci 8. ročníku vydali v rámci projektu Volba povolání na exkurzi do ústecké firmy Rieter CZ s.r.o., jež se zabývá výrobou strojů pro textilní průmysl. Průvodcem po výrobním závodu se nám stal Mgr. Richard Bednář. Seznámil žáky se základní charkteristikou firmy a ukázal nám i několik hal. První bylo nejnovější Design centrum, kde osmáci viděli, jaké stroje firma produkuje. Poté jsme se přesunuli na obrobnu, kde jsme mohli vidět "v akci" CNS stroje. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou provozu Strecke. Zde třem pozorným osmákům, kteří dokázali odpovědět na otázky, předal pan Bednář drobný věcný dar.

Věříme, že tato exkurze rozšířila našim žákům obzory a vzbudila u nich větší zájem o technicky orientované obory.

Děkujeme firmě Rieter CZ a panu Bednářovi za vstřícnost a těšíme se na další podobně zajímavé exkurze

Součástí naší ekurze byl také sportovní výkon, a to na bowlingové dráze

Zuzana Vaňousová a Hana Šťovíčková