Školní kolo Mladého Demosthena

 19.12.2010  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 20. prosince 2010 se u nás konalo školní kolo Mladého Demosthena, rétorské soutěže mladých řečníků. Tuto celostátní soutěž organizuje a pořádá Jana Adámková (rosnička TV Nova). Porota školního kola  zasedala v tomto složení, paní ředitelka  M. Linhartová, paní učitelka Z. Vaňousová a paní učitelka H. Pleváková. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, mladší žáci – 6. a 7. třída a starší žáci – 8. a 9. třída. V mladší kategorii se na 3. místě umístila Denisa Weisová ze 7. třídy, na 2. místě Šárka Fryčová ze 6. třídy a vítězem se stala Adéla Papáčková ze 7. třídy. Ve starší kategorii zvítězil Pavel Rejent z 8. třídy. Adéla a Pavel budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Všem zúčastněným děkujeme za snahu a přípravu na tuto soutěž, vítězům gratulujeme k úspěchu.

                                                                                     Hana Pleváková