Přejít na obsah

Expedice ŠIC- Litomyšl, Toulovcovy maštale

 14.4.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Další z expedic Školního informačního centra mířila do Litomyšle. Zúčastnili se jí žáci 7. a 9. ročníku.

Sedmáci prožili chladné ráno na břehu rybníka Velký Košíř. Průvodce pan Urbánek pro ně nachytal několiki druhů ptáků, které pak okroužkoval a zapsal. Následovala procházka po břehu rybníka a pozorování vodního ptactva. Poté jsme se přesunuli do Regionálního muzea Litomyšl. Zde se nám děvčata i chlapci před očima proměnili v ušlechtilé dámy a statečné rytíře, osahali si husitské zbraně a dozvěděli se mnohé zajímavosti ze života středověkých lidí.

Deváťáci strávili ráno v samotném v centru města, které je zapsáno i na seznamu památek UNESCO. Navštívili zámek, Portmoneum nebo rodný dům Bedřicha Smetany a ve skupinkách vyplnili pracovní listy.

Po výtečném obědě se celá výprava přesunula do Toulovcových maštalí. Zde už na byl pro žáky připraven orientační běh, při kterém museli prokázat své znalosti týkající se nejen přírody. Ti nejlepší si nakonec zasloužili i sladkou odměnu.

Pokud chcete vidět fotografie z expedice, přijďte se 16. června podívat na projektový den. Rádi Vás uvidíme.

Hana Pleváková, Hana Šťovíčková, Zuzana Novotná