Přejít na obsah

Den Země – Fáboráček

 19.4.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V orientačním běhu Fáboráček, který pořádají pro žáky II.stupně žáci 9.třídy, zvítězila hlídka chlapců Tomáš Pirkl a Matouš Nečekal. Byla nejen nejrychlejší, trať zvládla za rekordních 27min38s, ale i jedna z nejšikovnějších . Celkem získali 131bodů. Na druhém místě skončila hlídka "šesťáků" Nicolas Hubálek a Michal Lukeš. Během plnění úkolů na stanovištích nasbírali 133bodů a v cíli jim byl naměřen čas 37min6s. Třetí místo vybojovala smíšená hlídka Denisa Weisová a Martin Procházka, která byla oceněna za své znalosti i šikovnost 134body. 

Poděkování za zdařilou akci patří jak samotným soutěžícím, ale i našim deváťákům za skvělou organizaci.