Přejít na obsah

Třetí matematická expedice

 21.6.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

      Ve středu 22. června proběhla již 3. matematická expedice – Pastviny. Jako obvykle

si  děti s sebou vzaly loutku Jaroslava Kociana a své notýsky na zapisování různých

údajů, ze kterých později budou čerpat informace k tvorbě slovních úloh do matematiky.

      Cesta okolo přehrady byla příjemná, žáci počítali a zapisovali vše, co kolem sebe

viděli. Celou cestu nás provázelo sluníčko, ale na závěr, jen co jsme nasedli do

autobusu, přišla obrovská průtrž mračen. Ke škole jsme ale dojížděli opět za krásného

počasí plného sluníčka.

Expedice se nám všem moc líbila.  cheeky;

Iva Kittlitz