Loučení s předškoláky

 28.6.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Loučení s předškoláky se konalo na zahradě MŠ, počasí bylo krásné, účast velká. Děti si společně s rodiči mohly vyrobit památeční odlitek ze sádry, dováděly na písku a na trampolíně.

Hlavní část odpoledne bylo pasování předškoláků na školáky. Pasovat přijela paní ředitelka, které tímto děkujeme. Všem předškolákům jsme rozdali pamětní listy, propisku a knížku. Děti i jejich rodiče se mohli občerstvit na malém rautu pod jabloní, který připravily maminky, děkujeme.

Velké díky patří také panu Karpíškovi, který nám na tuto akci zapůjčil trampolínu, u dětí měla obrovský úspěch.

Fotky k nahlédnutí zde