Soutěž v 5. tř.

 10.9.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Vážení rodiče,

    pro tento školní rok jsme připravili novou třídní soutěž,, Sbíráme obrázky s Boříkem“, která bude korespondovat s mimočítankovou četbou Boříkovy lapálie. Pravidla soutěže jsou podobná jako u předcházejího roku a děti si je znovu sami vytvořily a odsouhlasily. Budou sbírat kladné hvězdičky za dobrou práci v hodině, za třídní soutěže či za projev kamarádství a pomoci spolužákům. Za deset kladných kvězdiček se posunou o jedno hrací pole na plakátu, který vznikl podle vítězného návrhu Karla Aubuse, směrem ke sladkénu pokladu. Hrací karty Boříka vznikly podle návrhu Jana Hamana a Aleše Frimla. Také za posun v hracím poli dostanou děti obrázek do sbírky své skupiny.

     Naopak záporné broučky děti budou dostávat za zapomenutí pomůcek, za nedonesení domácího úkolu, za porušení třídních pravidel nebo za hrubé chování. Za tři broučky se posunou o jedno hrací pole zpět od pokladu nebo, bude-li hráč na startovní čáře, dostane zvláštní dom. úkol.

     Vítězem se stane ten, kdo se dostane dříve do pokladu, ale i zároveň ta skupina, která získá nejvíce obrázků. Chtěla jsem Vás poprosit o drobné sladkosti do pokladu, samolepky do sbírek či o dárek pro vítěznou skupinu. 

  Podotýkám, že děti znovu nechtějí zahrnout do soutěže běžné domácí úkoly.Ty opět nechtějí vůbec hodnotit, aby nebyly ve výhodě ti žáci, kterým pomáhají při jejich zhotovení rodiče, před těmi, kteří je vypracovávají sami.

     Tento školní rok nás v rámci práce ve Školním informačním centru čeká expedice na Veselý kopec v Hlinsku, kde navštívíme skansen. Tato expedice bude financována z peněz vyhrazených na projekt. Opět budeme připravovat prezentaci pro děti a pro rodiče. Prezentaci jsem zatím pracovně nazvala,,Život dříve a dnes“ a děti budou v různých tematech porovnávat život běžných lidí dnes a v minulosti.

   Také bych chtěla, budete-li souhlasit, jet na školní výlet do Prahy a prohlédnout si významné kulturní památky, jelikož některé děti z mé třídy ještě nikdy nebyly v našem hlavním městě.

      Opět Vás poprosím o pomoc s organizací a dozorováním v průběhu obou akcí. Tímto bych chtěla poděkovat panu J. Boštíkovi, který mi pomohl zajistit dozor a hladký průběh expedice do Jičína i závěrečný výlet do ústeckého muzea a návštěvu minigolfu v minulém školním roce. Mé velké díky patří i panu L. Rejmanovi za pomoc s organizací školy v přírodě. A děkuji i paní Hamanové, která již přinesla nějaké obrázky a samolepky na začátku tohoto roku.

      Přeju Vám a dětem hezký a úspěšný školní rok.