Přejít na obsah

Beseda o náboženských sektách – 9.tř.

 29.9.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

V pátek proběhl preventivní program o nebezpečí náboženských sekt v 9.třídě. Besedu vedl  velmi poutavě pan Bc. Daniel Dostrašil, který byl mile překvapen rozhledem a aktivitou našich deváťáků. Honza Pecháček byl prvním a asi posledním žákem, jenž jmenoval přednášejícímu japonskou náboženskou sektu. 

Chtěli bychom tímto způsobem poděkovat panu Dostrašilovi za jeho iniciativu při realizování preventivních programů.                       Šťovíčková Hana –  metodik prevence