Přejít na obsah

Informace pro žáky ZŠ Libchavy

 5.12.2011  ZŠ & MŠ Libchavy

Nakadatelství Fraus nabízí pro žáky škol, které mají zakoupenu licenci na užívání interaktivních učebnic, možnost si zdarma stáhnout všechny interaktivní učebnice a ty užívat až do konce školního roku.

Oproti ve škole používané verzi nabízí učebnice pro žáky navíc:

K dispozici Vám budou učebnice, které naše škola využívá, tedy: Zeměpis 6, Zeměpis 7, Zeměpis 8, Přírodopis 6 až 9 a Angličtina 5.

POSTUP PRO ZÁJEMCE O STAŽENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC: