Přejít na obsah

Exkurze 8. a 9. třídy

 4.1.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

          V rámci projektu Volba povolání realizovaného Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje jsme měli možnost navštívit Průmyslovou střední školu v Letohradě a soukromou firmu pana Václava Šípka v Sopotnici zaměřenou na povrchovou úpravu letadel.

          Žáci 8. a 9. třídy zhlédli ve Středním odborném učilišti v Letohradě dílny, kde se mohou vyučit těmto oborům: Nástrojař, Strojní mechanik, Elektrikář slaboproud a silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Velmi zajímavou prohlídku těchto dílen zprostředkoval zástupce ředitele pro praktickou výuku na SOU Ing. Josef Vencl.

          Dále exkurze pokračovala v areálu Průmyslové střední školy, která nabízí dva čtyřleté maturitní obory: obor Geodézie a katastr nemovitostí a obor Stavebnictví. Prohlédli jsme si odborné učebny a závěrem jsme zhlédli velmi pěknou prezentaci, našeho průvodce zástupce ředitele Ing. Jiřího Štěpánka, o studijních oborech Průmyslové školy.

          Poslední zastávkou naší exkurze byla soukromá firma pana Václava Šípka – Povrchová úprava letadel v Sopotnici. Žáci měli možnost vidět celý technologický postup povrchové úpravy letadel (konkrétně opravy laku na starších větroních, či přímo výrobu laku na nových jednosedadlových či dvousedadlových kluzácích, ať již s přídavným motorem nebo bez něj, z výroby světoznámé firmy SCHEMPP – HIRTH Flugzeugbau GmbH, na které se firma spolupodílí) a dozvěděli se další informace k této zajímavé profesi.

           Všem průvodcům touto cestou děkujeme za poutavé informace.

                                                            Hana Šťovíčková, Hana Pleváková