Přejít na obsah

Změna organizace jednotných přijímacích zkoušek

 6.1.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Změna v organizaci jednotných přijímacích zkoušek v souvislosti s novelou šk. zákona

dne 20. 12. 2011 byl schválen zákon č. 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2012. Na základě Čl. I bodu 19 tohoto zákona se mění počet přihlášek, které může uchazeč podat v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání z původních tří na dvě.

V návaznosti na uvedenou skutečnost se mění organizace jednotných přijímacích zkoušek na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem. Přijímací zkoušky do maturitních oborů vzděláníse v prvním kole přijímacího řízení budou konat pouze ve dvou termínech, a to 23. 4. a 24. 4. 2012.