Přejít na obsah

Zájmena netradičně

 22.3.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

To, že procvičování probrané látky může být i zábava, si vyzkoušeli žáci 5. třídy. Pro netradiční opakování měly děti připravený zábavný pracovní list se zvláštním kouzelným stromem Zájmenovníkem, jehož plody zájmena se pokoušely třídit. V rámci hodiny si vyzkoušely i tvořivé psaní při popisu tohoto stromu. Nejzajímavější práci se podařilo vytvořit Anně Briolové.

 

Zájmenovník

Anna Briolová

Plody Zájmenovníku jsou zájmena. Chutnají moc dobře a jsou rozdělené na osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Dohromady jich je sedm. Osobní jsou pro osobnosti. Přivlastňovací jsou pro lidi a zvířata. Ukazovací jsou léky pro slepé. Tázací jsou pro ty, co se pořád na něco ptají. Vztažná jsou pro vztahy, které mají nějaký problém. Neurčitá jsou pro lidi bez adresy A poslední záporná jsou pro zlé lidi. Plody Zájmenovníku si můžete koupit na planetě Český jazyk. Najdete je mezi stánkem Přídavná jména a stánkem Číslovky. Zájmena si koupíte přibližně za jednu známku. Ale jen za tu dobrou!