Přejít na obsah

Návštěva polské školy v Kuropatníku

 31.5.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Zájezd do polské družební školy v Kuropatníku

V pátek 1. 6. 2012 v 6 hodin ráno vyrazilo 37 žáků a 3 učitelé na dvoudenní zájezd do školy v Kuropatníku.

V 10 hodin nás přivítala paní ředitelka Ela Bombas. Uvedla nás do školy, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. Poté jsme se ubytovali ve třídách a v 11,45 začal program.

Ve školní tělocvičně se sešli všichni žáci a učitelé z Kuropatníku, pozvání přijala i paní starostka ze Střelína a přišlo se podívat i několik rodičů. Program zahájil náš pěvecký sbor Libchaváček a jeho sólisté, další vystoupení patřilo pěveckému sboru Triole.

Po pěveckých vystoupeních se soutěžilo – proti sobě se postavily dva českopolské týmy – učitelé a žáci. Soutěžilo se ve vědomostech, ve zručnosti a kreativitě. Celé zápolení dopadlo nerozhodně 7 :7 yes

Po obědě jsme se přesunuly na hřiště do Střelína, kde se konal fotbalový zápas a děvčata si zahrála volejbal a přehazovanou. Po návratu do školy nás čekala bohatá večeře.

Večer se ještě sportovalo – žáci si zahráli florbal, tancovalo se na diskotéce a o půlnoci jsme se odebrali do tříd – spát.

Druhý den nám naši hostitelé připravili návštěvu bazénu. Po návratu jsme se již těšili do jídelny, kde po výborném obědě byly paní kuchařky odměněny potleskem za všechny  dobroty, které pro nás připravily. Vyfasovali jsme svačiny na cestu a ve 14 hodin jsme se rozloučili a vyrazili k domovu.

     Všichni jsme si odváželi spoustu pěkný zážitků. Někteří žáci navázali i nová přátelství a proto se už těšíme na říjen, kdy k nám přijede pěvecký sbor a sportovci.  Budeme jim tak moci oplatit úžasnou pohostinnost a příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou pro nás zajistili.

Poděkování patří všem našim žákům za vzornou reprezentaci školy, mým kolegům – pí učitelce Šťovíčkové, p. učiteli Kulhavému, Mirkovi Linhartovi za kytarový doprovod, Lucii Furikové za dokumentaci /foto, video/ a nesmíme zapomenout ani na pana řidiče – Otu Vinzense, který nás bezpečně dovezl domů.

                                                                                   Marie Linhartová