Návštěva Úřadu práce v ÚO – 8.třída

 13.6.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek naši "osmáci" navštívili Uřad práce v Ústí nad Orlicí. Úvodem nás pí Iva Tomšová – poradkyně pro volbu povolání – seznámila se systémem školství v ČR. Potom každý z žáků vyplnil zájmový test, který ho nasměroval na vhodné budoucí povolání či zaměstnání. Osmákům se exkurze velmi líbila a byla pro ně přínosem. Kdo by chtěl opět navštívit ÚP v ÚO, stačí kontaktovat pí Ivu Tomšovou na TČ – 950172111 a domluvit si návštěvu předem.               

Hana Pleváková a Hana Šťovíčková – výchovný poradce