Přejít na obsah

zájmové kroužky

 4.9.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

 

Vážení rodiče,

 ve školním roce 2012/2013 si budete zájmové kroužky, které si Vaše děti vyberou, hradit.

Cena jednoho zájmového kroužku na jedno pololetí je 150,-Kč/žáka, u jazykových kroužků /Aj, Nj/ je to 180,- Kč. Částku bude vybírat vyučující vždy na začátku pololetí.

Pokud bude mít žák ze zdravotních důvodů omluvenou neúčast 4x za sebou, bude mu  vrácena poměrná část.

Důvodem tohoto opatření je snížení finančních prostředků na platy pedagogů. Bližší  informace Vám budou předány v listopadu na třídních schůzkách.

Děkujeme za pochopení a věříme, že to neovlivní rozhodování při výběru kroužků pro Vaše děti. Ceny za jedno pololetí jsou uvedeny u kroužků.

                                                                      Marie Linhartová

 

 

 

Ve školním roce 2012/2013 nabízíme žákům tyto placené zájmové kroužky :             začínáme v týdnu od 17. 9. 2012

Další nabídka :