Přejít na obsah

Indiánská škola v přírodě – 5. třída

 16.9.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

 

Indánský kmen, v ZŠ Libchavy, známý pod jménem ,,Páťáci", navštívil nedaleká tee pee v Říčkách v Orlických horách s náčelnicí kmene Ivou Kittlitz, zvanou Jezerní květ, šamankou, která léčí poraněné indiány, opravuje bizony a věští budoucnost Gábinou Bucháčkovou, u sousedních kmenů známou jako Letící střela a v nepos- lední řadě s Danem Kittlitzem zvaným Špion.

Poté, co se kmen utábořil, složil Indiánský slib a statečně se pustil do lovení bobříků. Každý indián jich tak mohl ulovit hned několik – za statečnost, mlčení, zručnost a dal- ší schopnosti, které prokazoval každý den. Malí indiáni nám předvedli, jak si postaví v lese úkryt, jak se dokáží vypořádat s množstvím překážek v lanovém centru, jak si vyrobí oblek batikou svých indiánských triček, nebo jestli mají pro strach uděláno     a zvládnou projít prérií i za svitu půlnočního měsíce. 

Zda se jim tyto úkoly dařily, byla zkontrolovat i paní ředitelka s indiánským jménem Krásná pěnice, která vládne všem kmenům v Libchavách. A protože naši ,,rudoši" své úkoly plnili s velkou chutí, dostali od tak významné návštěvy dokonce sladkou odměnu. Indiáni byli nadšení, protože jim tato návštěva udělala velikou radost. 

Poslední noc si všichni vesele zatančili při pravém indiánském karnevalu a pak už každý naposledy ulehnul do svého tee pee a unaven usnul s mnoha zážitky a vzpo- mínkami na celé táboření v pusté prérii daleko od svých domovů. Všichni se však do své rodné vesnice těšili.

                                                         Iva Kittlitz, Gabriela Bucháčková, Daniel Kittlitz