Přejít na obsah

PŘIPRAVTE SE NA SAFARI

 29.9.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Září je prvním měsícem nového školního roku. V naší ŠD jsme přivítali 19 prvňáčků, 23 druháčků a 18 třeťáčků. Celkem v obou odděleních je 60 žáků.

V letošním školním roce se chystáme na SAFARI a budeme poznávat fantastický svět zvířat. V září jsme si připravili umělý přírodní park – rezervaci pro ohrožená zvířata. Ve skutečnosti takto pohromadě zvířata nenajdeme. V ZOO a v rezervacích však lze vytvořit podmínky, které se podobají těm, ve kterých zvířata přirozeně žila a nebo žijí.

Během školního roku podnikneme devět VÝPRAV SAFARI. Budou to poznávací výpravy za zvířaty spojené s jejich ochranou.