Já,to zní hrdě.

 15.10.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

16.10. proběhl ve 2. třídě projektový den pod názvem – „ Já, to zní hrdě.“Cílem tohoto projektu bylo uvědomění si sebe jako neopakovatelného jedince,zamyšlení se nad svým vzhledem a charakterovými vlastnostmi,pochopení povahových rysů spolužáků, ale především tolerance k odlišnostem druhých. Děti si všímaly barvy vlasů, očí, výšky postavy, ale především vlastností svých a spolužáků ve třídě. Proběhlo také vzájemné měření a vážení,zjišťování údajů o narození a místě bydliště. Výsledkem celého dopoledne byla kniha, kterou si každý žák sám vytvořil.

                                                                                  Lenka Ludvíčková