Přejít na obsah

Naše bydliště

 11.11.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 12.11. se konala ve čtvrté třídě  v rámci učiva vlastivědy Místo, kde žijeme přednáška pana Karla Urbana o vzniku a osidlování Libchav. Žáci se zajímavou formou seznámili  nejen s počátky osidlování okolí libchavského potoka a také i s regionálními pověstmi o místním stkřítkovi jménem Libchwer Pepi. Pověsti děti doprovodily i ilustracemi.