Přejít na obsah

Příběhy bezpráví – pozvánka

 20.11.2012  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 22.11. od 9:30 navštíví naši školu pamětník 2. sv. války a protikomunistického odboje pan Lubor Šušlík. Jeho návštěva je součástí výuky dějepisu 20. století. Pan Šušlík bude besedovat se žáky 8. a 9. třídy, součástí besedy budou projekce ukázek filmů pojednávajících o 2. polovině 20. století. Na besedu, která se bude konat v učebně ŠIC, zveme i veřejnost. Více o našem hostovi můžete číst zde: