Přejít na obsah

Preventivní programy na II.stupni

 9.1.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci Minimálního preventivního programu byla realizovaná v 7.třídě beseda na téma "Život v mediální džungli" a v 9.třídě téma "Kyberšikana". Lektorem přednášek byl ing. Petr Kadlec, který opět zavítal na naši školu z občanského sdružení Lidé mezi světy.

V první přednášce se sedmáci zamýšleli jak získat nadvládu nad počítačem či televizí, jaké rizika nám přináší internet, chat…Společně s lektorem přicházeli na to, jak se jim bránit. V druhém programu nejvíce zapůsobila na deváťáky vlastní zkušenost lektora se šikanou a videoukázky s kyberšikanou.                                                                     Šťovíčková Hana