Přejít na obsah

Den s bajkami ve 4. třídě

 24.1.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 25. 1. jsme prožili den s Ezopovými bajkami. V rámci učiva o tomto literárním útvaru jsme se seznámili s charakteristikou bajek a i s jejich autory. Přečetli jsme si některé nejznámější bajky z pera Ezopa a vysvětlili jsme si i poučení, která v nich vyplývá. Seznámili jsme se s typickými vlastnostmi, které lidé přisuzují jednotlivým zvířatům a zahráli si i pantomimu. Děti  se pak proměnily v autory bajek a pokusily si na vylosovanou dvojíci zvířat vymyslet bajku  i s poučením. Vítěznou prací byla bajka Sandry Nutzové a Lucie Kaplanové Mravenec a želva. Blahopřeji a přeji mnoho úspěchů na literárním poli.smiley

 

                                                                Mravenec a želva

Želva potkala mravence a začala se vychloubat:,, Já jsem větší a můžu tě zašlápnout. " ,, Uvidíme," řekl mravenec,  ,, zítra si dáme souboj u řeky Orlice. " Druhý den se tam sešli a želva se začala znovu vychloubat:,, Já vyhraju!" Pak začali se soubojem. Želva chtěla na mravence šlápnout, ale mravenec odcupital hned stranou. Potom jí vlezl pod krunýř a tam ji štípl. A honem zase pryč. Želva se lekla, stáhla se do svého krunýře a začala se škrábat. Tak  bylo po zápase! Od té doby se s mravencem už nikdo do souboje nepouštěl.

Ponaučení: Nikdy se nepovyšuj a neponižuj druhé!