Přejít na obsah

Sběr surovin – závěrečné vyhodnocení

 28.6.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali rekordních 20 940 kilogramů starého papíru. Průměr na jednoho žáka naší školy tak činí téměř 120 kilogramů. Toto množství je opět vyšší, než v loňském rekordním školním roce. Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového množství papíru znamená záchranu přibližně 1 260 stromů v naší přírodě (1 tuna recyklovaného papíru nahradí přibližně 60 stromů). V souvislosti s vývojem na trhu, kdy výrazně vzrostly výkupní ceny druhotných surovin, můžeme i finančně hovořit o nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos jsme sběrem starého papíru vydělali pro naši školu 34 305,- Kč. Připočteme-li k tomu 1 915,- Kč za 126 kg sušené pomerančové a citrónové kůry a 893,- Kč za 58 kg hliníku, který žáci sbírali v každé z našich tříd, dostáváme se k sumě 37 113,- Kč, která je pro naši školu velmi významná. K ochraně prostředí kolem nás přispíváme také sběrem použitých baterií, kterých jsme letos odevzdali 51 kg, a také sběrem vysloužilých drobných elektrozařízení, kterých jsme odevzdali 28 kg. Za získané body jsme získali papír do tiskáren a rukavici na softball.

Ke zvýšení množství vybraného papíru přispěla také letošní novinka, sběrový den a také dobré zapojení dětí, respektive jejich rodičů a učitelek, z mateřských škol. MŠ DL odevzdala 1 357 kilogramů a MŠ HL 1 244 kilogramů. V průměru jsme letos za 1 kilogram papíru obdrželi 1,50 Kč a MŠ DL tak obdrží sumu 2 036,- Kč a MŠ HL obdrží 1 866,- Kč.

Za získané finanční prostředky si můžeme dovolit setrvat již páým rokem v projektu Adopce na dálku, kde částkou 5 000,- Kč ročně (ze sběru 3 000,-) podporujeme indického chlapce Rubena v jeho přístupu ke vzdělání. Nejlepší třídy budou mít k dispozici celkovou částku 2 000,- k utracení dle vlastního uvážení. Nejaktivnější sběrači z 1. i 2. stupně obdrží při závěrečném vysvědčení ceny v celkové hodnotě kolem 3 000,- Kč. Využití ostatních prostředků – cca 25 000, bude dáno ke zvážení žáků, učitelů a vedení školy na začátku příštího školního roku.                                 

Prosíme zároveň všechny naše podporovatele, aby papír sbírali i o prázdninách, v září pokračujeme – první sběrový týden bude 2.9. – 6.9.!