Pasování na čtenáře

 29.9.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

30.9.2013 byli žáci 2. třídy pasováni rytířem do Řádu čtenářského v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Vše probíhalo v rámci „Týdne knihoven“, který se koná po celé České republice.

 

Před slavnostním aktem si pracovnice knihovny sl. Tomanová vyzkoušela žáky, jak umí skládat abecedu, a která písmenka v ní chybí. Dále si museli přečíst text, ve kterém vždy některá slova chyběla, měli poznat, o kterou pohádku se jedná a najít k ní příslušný obrázek.

 

Žáci ukázali, jak umí číst, vnímají přečtený text a jak znají pohádkové postavy.

 

Pak následovalo slavnostní „pasování rytířem do Řádu čtenářského“. Jako dárek dostali všichni žáci kartičku, která je opravňuje k přihlášení za čtenáře knihovny a drobné dárečky.

 

Akce byla velice úspěšná, žákům se velmi líbila. A měli také možnost si prohlédnout Dětské oddělení Mětské knihovny v Ústí nad Orlicí, kde se seznámili s chodem tohoto oddělení.

 

Věřím, že tato akce žáky zaujmula ke čtení a návštěvě jak školní, tak i dalších knihoven.

 

Zdenka Martincová