Přejít na obsah

Adaptační kurz 6. třídy

 20.10.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

Celý jeden týden byla šestá třída na adaptačním kurzu, který se konal v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Doprovázely je třídní učitelka Hana Pleváková a paní Renata Nováčková. Žáci byli celý týden provázeni lektory programem Ekodům. Naučili se hodně užitečných dovedností, např. výrobu sýru, másla, pečení housek, mletí mouky, dozvěděli se, jak se staví a funguje ekologický dům a v čem spočívají jeho výhody. Na konci týdne byli schopni prezentovat ekologické domy, které vymysleli podle nově získaných znalostí a které splňovaly jejich představy dokonalých domů. Kurzu se také zúčastnily tři žákyně 9. třídy, Jana Mudruňková, Míša Rohlenová a Nikola Vopařilová, které pro žáky připravily večerní programy. Bylo velmi pěkné sledovat pokrok celého našeho kolektivu. Začali spolu lépe spolupracovat, učili se řešit rozpory, utužila se přátelství. Adaptační kurz přispěl k dobré atmosféře ve třídě. Touto cestou děkuji paní Renatě Nováčkové za skvělý přístup k dětem i k celému kurzu, všem zaměstnancům Ekocentra Paleta za příjemné jednání během celého týdne, děvčatům z 9. třídy za přípravu večerních programů a v neposlední řadě panu učiteli Kulhavému za administrativní stránku celého kurzu, včetně získání grantu z Pardubického kraje.

                                                                    Hana Pleváková