Přejít na obsah

Druhá návštěva SŠUP v Ústí nad Orlicí

 24.11.2013  ZŠ & MŠ Libchavy

Celkem 39 žáků z 8. a 9. třídy v rámci projektu k propagaci technických oborů na základních školách navštívilo již podruhé Střední školu umělecko průmyslovou v ÚO. Bylo zde vytvořeno pět pracovních skupin, které se seznamovaly se třemi obory – Základy strojírenské výroby, které vedli pan ing. Klouda a P. Mudruněk, Základy výroby oděvů a plošných textilií byly v kompetenci lektorek L. Skokanové a  I. Francové, Základy výroby obalů proběhly pod dohledem paní ing. Hotmarové a R. Michňové. V průběhu dvou 3 hodinových bloků se naši žáci mnohému naučili a vytvořili zajímavé výrobky. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat jménem našich žáků všem pedagogům střední školy za jejich odborné vedení a trpělivost.

                                                        Šťovíčková Hana, kariérový poradce