Přejít na obsah

Výtvarné umění – beseda s paní učitelkou Ivou Kittlitz

 1.4.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Do družiny jsme si pozvali paní učitelku Ivu Kittlitz, která krásně kreslí a maluje. Přinesla nám ukázat svoje obrázky a obrazy. Vyprávěla nám jak s kreslením a malováním začínala. Vyprávěla o obrázcích, které nám přinesla ukázat a seznámila nás s výtvarnými technikami. Děkujeme za krásné povídání.